Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022

Αίτηση κοινοποίησης σειράς αναλυτικών στοιχείων, υπηρετούντων υπαλλήλων ανά Υπηρεσία/Διεύθυνση, Οργανικών Θέσεων, Κενών Οργανικών Θέσεων.

 

ΕΝΙΑΙΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ   ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ψ.Ν.Α                                   

Διεύθυνση Λεωφόρος Αθηνών 374 (Χάρτης)
Χαϊδάρι, Αθήνα Τ.Κ. 12462 τηλ. 213 2054152
        http://sylogosdafni.blogspot.gr/    Email:sylogosdafni@gmail.com

                                                                                      Χαϊδάρι, 21 /1/2022 Αρ. Πρωτ. 9

ΑΙΤΗΣΗ

Προς:

Τη Διοίκηση ΨΝΑ

Με κοινοποίηση:Γραφείο Προσωπικού

 

Θέμα: Αίτημα κοινοποίησης σειράς αναλυτικών στοιχείων, υπηρετούντων υπαλλήλων  ( ανά Υπηρεσία/Διεύθυνση: Ιατρική, Νοσηλευτική, Διοικητική-Οικονομική, Τεχνική ), Οργανικών Θέσεων, Κενών Οργανικών Θέσεων.

Με την παρούσα, παρακαλούμε όπως μας κοινοποιήσετε άμεσα τα παρακάτω στοιχεία:

 

·        Τον συνολικό αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ), την παρούσα στιγμή,

·        Τον ακριβή αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων στο ΨΝΑ, ανά Υπηρεσία/Διεύθυνση: Ιατρική, Νοσηλευτική, Διοικητική-Οικονομική, Τεχνική, την παρούσα στιγμή,

·        Τον ακριβή αριθμό των υπηρετούντων Μονίμων υπαλλήλων, ανά Υπηρεσία/Διεύθυνση: Ιατρική, Νοσηλευτική, Διοικητική-Οικονομική, Τεχνική, την παρούσα στιγμή,

·        Τον ακριβή αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου (ΙΔΑΧ), ανά Υπηρεσία/Διεύθυνση: Ιατρική, Νοσηλευτική, Διοικητική-Οικονομική, Τεχνική, την παρούσα στιγμή,

·        Τον ακριβή αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ), ανά Υπηρεσία/Διεύθυνση: Ιατρική, Νοσηλευτική, Διοικητική-Οικονομική, Τεχνική, την παρούσα στιγμή,

·        Τον ακριβή αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου - ΟΑΕΔ, ανά Υπηρεσία/Διεύθυνση: Ιατρική, Νοσηλευτική, Διοικητική-Οικονομική, Τεχνική, την παρούσα στιγμή,

·        Τον ακριβή αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ), ανά Υπηρεσία/Διεύθυνση: Ιατρική, Νοσηλευτική, Διοικητική-Οικονομική, Τεχνική, την παρούσα στιγμή,

·        Τον ακριβή αριθμό των υπηρετούντων υπαλλήλων με Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου - ΕΟΔΥ, ανά Υπηρεσία/Διεύθυνση: Ιατρική, Νοσηλευτική, Διοικητική-Οικονομική, Τεχνική, την παρούσα στιγμή,

·        Τον ακριβή αριθμό των Ειδικευομένων Ιατρών που υπηρετούν τη δεδομένη στιγμή στο ΨΝΑ,

 

Επιπλέον, παρακαλούμε όπως μας κοινοποιήσετε τα παρακάτω στοιχεία:

 

·        Το συνολικό αριθμό των Οργανικών Θέσεων τού ΨΝΑ την παρούσα στιγμή,

·        Το συνολικό αριθμό των Κενών Οργανικών Θέσεων στο ΨΝΑ την παρούσα στιγμή,

·        Τον συνολικό αριθμό των υπαλλήλων που αποχώρησαν από το ΨΝΑ (συνταξιοδοτήσεις, μετατάξεις, παραιτήσεις, θάνατοι)ανά Υπηρεσία/Διεύθυνση: Ιατρική, Νοσηλευτική, Διοικητική-Οικονομική, Τεχνική, την τελευταία 2ετία,

·        Την εκτίμηση για τον αριθμό των υπαλλήλων που αναμένεται να συνταξιοδοτηθούν ανά Υπηρεσία/Διεύθυνση: Ιατρική, Νοσηλευτική, Διοικητική-Οικονομική, Τεχνική, μέσα στο τρέχον έτος,

·        Το συνολικό αριθμό των αναπτυγμένων κλινών του ΨΝΑ (σε ενδονοσοκομειακές και εξωνοσοκομειακές Δομές).

 

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος                                                                      Ο Γραμματέας

Καλαρίτης Σταύρος                                                           Δημουλάς Θωμάς

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.Θα αναρτώνται μόνο οι ανακοινωσεις του Δ.Σ. του συλλόγου για την άμμεση ενημερωσή σας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.