Τρίτη 26 Μαρτίου 2013

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗ.ΣΥ. ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 14/3/2013ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗ.ΣΥ. ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  14/3/2013

ΘΕΜΑ : ΣΥΝΟΔΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ

Ο Ενιαίος Σύλλογος  Εργαζομένων Ψ.Ν.Α  εκπροσωπεί  όλους τους υπηρετούντες στο Νοσοκομείο, ανεξαρτήτου ειδικότητας , κλάδου και βαθμού , οφείλει και πρέπει να διασφαλίζει την νομοθετημένη  και δεοντολογική συνύπαρξη τους , στα πλαίσια της  αλληλουχίας  παροχής υπηρεσιών,  προς την εξυπηρέτηση και διασφάλιση των αναγκών του ασθενή,  αλλά και την αναγνώριση των διακριτών ρόλων του  καθενός που υπηρετεί.
Οι παθογένειες  του συστήματος  που σημαδεύουν το έργο και την παρουσία μας πρέπει να  αντιμετωπιστούν  και να προχωρήσουμε στην επανατοποθέτηση των πραγμάτων σε μια νέα βάση δεδομένων με σκοπό την απάλειψη τους .
Γνωρίζοντας ότι είμαστε κάτω από κράτος μιας μνημονιακής κυβέρνησης , που έχει σαφείς εντολές να απολύσει από την μία πλευρά και ταυτόχρονα από την άλλη πλευρά ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας  όπου κάθε παράπτωμα  και με την επίκληση του και μόνο, οδηγεί σε πειθαρχική δίωξη και ότι απορρέει  από αυτό,  θα πρέπει να κάνουμε καθαρό ποια είναι τα όρια  δικαιοδοσίας  του καθενός.
Μπαίνουν μια σειρά ερωτημάτων τα οποία πρέπει να απαντηθούν διεξοδικά :
1.       Ποια είναι τα επαγγελματικά δικαιώματα των Νοσηλευτών – β. Νοσηλευτών;
2.       Ποιος  μεταφέρει το έκτακτο περιστατικό ;
3.       Ποιος  μεταφέρει το προγραμματισμένο περιστατικό ;
4.       Ποιος  συνοδεύει το εκάστοτε περιστατικό; 
5.       Πως καλύπτονται  σε ανάλογες περιπτώσεις  οι εξωνοσοκομειακές δομές ;
6.       Που πρέπει να εξετάζεται ο ασθενής σε επείγουσα κλήση ;
7.       Επιτρέπεται να μεταφέρεται περιστατικό σε ιδιωτική κλινική με τα ασθενοφόρα του Νοσοκομείου;
8.       Κατά τις  απογευματινές και νυχτερινές  βάρδιες και τις ημέρες  Κυριακών και Αργίες ποιος  έχει την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας και της τήρησης των οριζόμενων;
Απαντήσεις  που δίδονται σύμφωνα με την τρέχουσα νομοθεσία και δεοντολογική τεκμηρίωση
1.       Τα επαγγελματικά δικαιώματα των Νοσηλευτών – β. Νοσηλευτών 
ΦΕΚ . Αρ. Φύλλου 159 , 14/6/1989 τεύχος πρώτο  και αντίστοιχα  ΦΕΚ Αρ.Φύλλου 165 , 24/7/2001 τεύχος πρώτο.
Από την διεξοδική εξέταση τους  δεν προκύπτει δικαίωμα – υποχρέωση   να ενεργούν εκτός των ορίων του Νοσοκομείου και πάντα σύμφωνα με τα αναφερόμενα επαγγελματικά τους καθήκοντα , δεν φέρουν  καμία εκπαίδευση και δικαίωμα να επιβαίνουν σε ασθενοφόρα τόσο του ΕΚΑΒ , όσο και του Νοσοκομείου.

2.       Το έκτακτο περιστατικό μεταφέρει το ΕΚΑΒ
 Αρ. Πρωτ Γ.Γ 1318/17-06-09

            3. Το τακτικό προγραμματισμένο περιστατικό για διακομιδές ασθενών από                Νοσοκομείο σε Νοσοκομείο, επανεξετάσεις διενεργούν τα Νοσοκομεία με τα δικά τους Ασθενοφόρα , εφόσον έχουν.
Προτείνουμε να δημιουργηθεί δεξαμενή υποδοχής των αιτημάτων , συντονισμός και οργάνωση των δεδομένων, ανά δεκαπενθήμερο πίνακα αιτημάτων και μηνιαίο προγραμματισμό , ως οφείλουμε βάση νόμου.
Σχετικά έχουμε :
Α. Εισαγγελική εντολή  αριθ. 14784 Α΄ 18-3-99
Β. Πίνακας  όπου προκύπτει η συνεργασία με το ΕΚΑΒ και η καταγραφή των δυνάμεων μας σε υγειονομικούς  σχηματισμούς.

4.Το περιστατικό συνοδεύει βάση των επαγγελματικών δικαιωμάτων  Ιατρός  και  μάλιστα μετά αμοιβής.
ΦΕΚ Αριθ. Φύλλου 681 /13-4-2009  τεύχος  δεύτερο
Αριθ. Πρωτ Υ4δ/Γ.Π . οικ 161698 παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή κείμενων διατάξεων περί διακομιδή  ασθενών .
5.Οι εξωνοσοκομειακές  δομές , διασυνδέονται με Ψ.Τ.Ε και  να  ισχύσει η ανάλογη Ιατρική κάλυψη που διαθέτει η διασύνδεση.
6. Ο ασθενής στην επείγουσα κλήση αλλά και στις αντίξοες  καιρικές συνθήκες πρέπει να εξετάζεται επί κλίνης και εντός του Νοσηλευτικού τμήματος.
Εσωτερική  εγκύκλιος Νοσοκομείου 19/7/2012
7.Οι  διακομιδές νοσηλευομένων ασθενών του Νοσοκομείου σε ιδιωτικά θεραπευτήρια θα πραγματοποιούνται  με την ευθύνη των συγγενών τους,  χωρίς την χρήση υπηρεσιακού ασθενοφόρου .
     Εσωτερική εγκύκλιος  Νοσοκομείο 19/7/12
8.       Οι εφημερεύοντες νοσηλευτές κατά τις απογευματινές και νυχτερινές και τις ημέρες Κυριακών και Αργιών οι οποίοι έχουν την ευθύνη εύρυθμης λειτουργίας όλων των νοσηλευτικών τμημάτων και την εποπτεία των καθορισμένων ενεργειών και δράσεων είναι υπεύθυνοι για την αυστηρή τήρηση των προαναφερόμενων.

9.       Το συμβάν στο 1Ο   Ψ.Τ.Ε  είναι  πολύ σοβαρό . Πρέπει να σταθούμε με πολύ προσοχή , να αναδείξουμε τις παθογένειες της λειτουργίας και να βάλουμε τέλος σε αυτές. Βρεθήκαμε εκεί ως οφείλαμε από την πρώτη στιγμή και οι νοσηλευτές έκαναν το καθήκον τους και προστάτευσαν την ζωή του ασθενούς, αντιμετωπίζοντας το επείγον του περιστατικού με επαγγελματισμό και ανθρωπιά.
Εξελίσσεται ένορκη διοικητική εξέταση και δεν θα επεκταθούμε επί της ώρας  .
Θα απαιτήσουμε όμως να ανοίξει αμέσως η συζήτηση πάνω στην λειτουργία πολλών παραμέτρων και δεδομένων.

ΘΕΜΑ : ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  Ψ.Ν.Α
Δεν υπάρχει νεότερη εξέλιξη. Παραμένει στο Υπουργείο Υγείας για διορθώσεις κατά την ενημέρωση που έχουμε από την Διεύθυνση Ψυχικής Υγείας. Αν δεν ολοκληρωθεί έως τις  26/3/2013 πρέπει να προχωρήσουμε σε Γενική Συνέλευση και οργάνωση κινητοποιήσεων  

ΘΕΜΑ :  ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
Την Τετάρτη 27/3/2013 στο διοικητικό συμβούλιο του Ψ.Ν.Α θα παραβρισκόμαστε και εμείς ως Σύλλογος  για την μέγιστη δυνατή υπεράσπιση του δικαιώματος και της ηθικής και νόμιμης απαίτησης των Εργαζόμενων να εισπράξουν τις δικαστικές αποφάσεις που τους αφορούν. Άμεσα πληρωτέοι αορίστου χρόνου και εφετειακές των μονίμων.
Η εισήγηση του Νομικού Συμβούλου του Νοσοκομείου μας δικαιώνει , δίνει νόμιμη διέξοδο στις αιτιάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Ψ.Ν.Α
Οι Εργαζόμενοι συγκεντρωμένοι  εκεί και εμείς σύσσωμα θα επιδιώξουμε – απαιτήσουμε την θετική ψήφο των μελών του και την πληρωμή.

ΘΕΜΑ: ΑΓΟΡΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΡΕΣ ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ
Ενημέρωση στους συμβούλους ότι ήρθαν σε επαφή με το σωματείο παραγωγοί για να μας προσφέρουν προϊόντα πιστοποιημένα σε τιμές χωρίς την επιβάρυνση των μεσαζόντων.
Αυτό προϋποθέτει  έγκριση από εμάς, πιστοποιητικά και έγγραφα των παραγωγών, έγκριση της Διοίκησης Ψ.Ν.Α, ενημέρωση των εργαζόμενων που θα το επιθυμούσαν και θα ήθελαν να προμηθευτούν.
Οφείλουμε  να ενημερώνουμε το συμβούλιο για όποια πρόταση φθάνει και αφορά τους εργαζόμενους.
Οφείλουμε  όμως να πούμε  ότι η ανάπτυξη αυτών των κινημάτων είναι ευρεία και  σε κάθε δήμο λειτουργεί. Μπορούμε να περιοριστούμε στην γνωστοποίηση αυτών προκειμένου να διευκολυνθούν  οι εργαζόμενοι. 

   ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ

ΛΟΥΚΕΡΗ ΜΕΝΙΑ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΨΝΑ
    ΖΑΪΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ – ΜΕΛΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΨΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.Θα αναρτώνται μόνο οι ανακοινωσεις του Δ.Σ. του συλλόγου για την άμμεση ενημερωσή σας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.