Πέμπτη, 20 Οκτωβρίου 2016

Διεκδίκηση αναδρομικά του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (150 ευρώ μηνιαίως) από 1-5-2012 έως και 31-10-2016

Αθήνα, 17/10/2016


ΘΕΜΑ: Διεκδίκηση αναδρομικά του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας (150 ευρώ μηνιαίως) από 1-5-2012 έως και 31-10-2016».
                        ___________________________
Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Όσοι από εσάς (αορίστου ή και μόνιμοι) δεν λαμβάνετε το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εκ του ν. 4024/2011, έχετε το δικαίωμα εφόσον η εργασία σας παρέχεται σε επικίνδυνο ή ανθυγεινό περιβάλλον (επαφή με τους τρόφιμους κλπ) να το διεκδικήσετε αναδρομικά από 1-5-2012 (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, εργοθεραπευτές, φυσικοθεραπευτές, γυμναστές, ειδικοί θεραπευτές και λοιπές ειδικότητες) έως και 31/10/2016.

Σχετικώς επισυνάπτω και εργολαβικό δίκης το οποίο έκαστος μπορεί να το εκτυπώσει, να το συμπληρώσει και να το φέρει (μαζί με 50 ευρώ και ένα πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, έστω και παλαιότερο) στους συνεργάτες του γραφείου μας που θα βρίσκονται την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2016 και ώρες 9-1 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του ΨΝΑ.

Εναλλακτικά, μπορείτε να το φέρετε και στο γραφείο μας μέχρι την ημερομηνία εκείνη (Τρίτη-Πέμπτη, και ώρες 4-6 μμ).

Η καταληκτική ημερομηνία για τη συγκέντρωση των εγγράφων είναι η 11η Νοεμβρίου 2016.

Με εκτίμηση,

Βασίλης ΝικολετάκηςΕΓΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΝΤΟΛΗΣ - ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ - ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΔΙΚΗΣ

         Στην Αθήνα σήμερα την   …/10/2016, οι κατωτέρω υπογράφοντες αφενός:

Όνομα:_____________________  Επώνυμο:_________________ Πατρώνυμο_______________
Κάτοικος ____________________________________________ ΑΔΤ _____________________
ΑΦΜ _____________________________  ΤΗΛ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: _______________________
ΙΔΑΧ ή ΔΗΜΟΣΙΟΥ; ____________________________________
ΦΕΚ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ___________________________________
ΤΜΗΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ 2012 ΕΩΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΑ: ________________________
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ____________________________________________

 β) ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ, Δικηγόρος Αθηνών (ΑΜ/ΔΣΑ 26152), κάτοικος Λ. Αλεξάνδρας 126, τκ. 11471, Αθήνα με αρ. τηλεφώνου 2106412185 κ’ 6972028037, συμφώνησαν, συνομολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα κάτωθι:
     Α. Ο πρώτος των συμβαλλομένων, ο οποίος θα καλείται στη συνέχεια χάριν συντομίας "ο Εντολέας" αναθέτει στον δεύτερο τούτων, ο οποίος θα καλείται στη συνέχεια "ο Εντολοδόχος" όπως αυτός, μόνος ή με τους συνεργάτες του δικηγόρους, φέρει σε πέρας, δικαστικώς ή εξωδίκως, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης αποφάσεως και μέχρι πλήρους ικανοποιήσεως του δικαιώματός του κατά του Ψ.Ν.Α. -ΔΑΦΝΙ  αναδρομικά για την διεκδίκηση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας εκ της υπ’ αριθμό. οικ.2/16519/0022 ΚΥΑ και του ν. 4024/2011 από 1-5-2012 εφεξής.
  Β. Την διεκπεραίωση της ως άνω υποθέσεως αναλαμβάνει ο Εντολοδόχος υπό τους εξής όρους, οι οποίοι γίνονται αποδεκτοί από κοινού από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη, συγκεκριμένα:
1) Ο Εντολοδόχος θα λάβει από τον ως άνω Εντολέα του για αμοιβή του σε περίπτωση επιτυχούς εκβάσεως της δίκης/υποθέσεως  το ποσοστό του ΟΚΤΩ τοις εκατό (8%) επί του καθαρού ποσού της απαιτήσεως του Εντολέα που θα εισπραχθεί κατά οποιοδήποτε τρόπο είτε κατόπιν δικαστικού αγώνα, είτε κατόπιν συμβιβασμού, έστω και αν η είσπραξη επιτευχθεί με μια μόνο πράξη (ενέργεια). Σε περίπτωση αποτυχίας της δίκης ο Εντολοδόχος δεν θα λάβει ουδεμία αμοιβή. Το δικαστικό ένσημο καθώς και το παράβολο για την άσκηση ενδίκου μέσου το αναλαμβάνει εξ ολοκλήρου ο Εντολέας. Τα προκαταβλητέα έξοδα για όλους τους βαθμούς δικαιοδοσίας ανέρχονται σε πενήντα (50) ευρώ.
 2). Ο Εντολέας δεν έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την παρούσα εντολή καθ’ όσον αυτή αφορά και το συμφέρον του Εντολοδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 724 του Α.Κ. 
3)Ο Εντολέας προς εκτέλεση της παρούσας εντολής του εκχωρεί και μεταβιβάζει δια του παρόντος στον Εντολοδόχο το ανωτέρω ποσοστό (8%) επί του ποσού που θα εισπραχθεί είτε δικαστικώς είτε εξωδίκως είτε με συμβιβασμό δικαστικώς ή από τους αντιδίκους και ο Εντολοδόχος δικαιούται να εισπράξει προνομιακά το ποσό αυτό απευθείας από τους οφειλέτες – αντιδίκων του Εντολέος ή από οποιονδήποτε άλλο υπόχρεο χωρίς τη μεσολάβηση του Εντολέα και χωρίς να απαιτείται νέα εντολή ή εκχώρηση από πλευράς τους.

           ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 Ο/Η  Εντολέας                                                                                                                        Ο Εντολοδόχος
                                                                                                                                 
                                                                                                                                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΝΙΚΟΛΕΤΑΚΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.Θα αναρτώνται μόνο οι ανακοινωσεις του Δ.Σ. του συλλόγου για την άμμεση ενημερωσή σας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.