Τρίτη, 30 Ιουλίου 2019

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ για την γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. για τις αποφάσεις Ολομέλειας του ΣτΕ για 13ο 14ο μισθό

ΠΡΟΣ:
  1. Ομοσπονδίες-μέλη της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
  2. Νομαρχιακά Τμήματα της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
  3. Γενικούς Συμβούλους της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Σας αποστέλλουμε την από 25/7/2019 ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της νομικής συμβούλου της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. επί των αποφάσεων 1307-1316/2019 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι οποίες έκριναν συνταγματική την κατάργηση  του 13ου και 14ου μισθού, που έγινε με τις διατάξεις του Νόμου 4093/2012.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΙΔΑΣ                      ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΕΛΗΣ
Κυριακή, 21 Ιουλίου 2019

ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ

Μετά την απαράδεκτη σύμβαση που υπέγραψε η Διοίκηση του νοσοκομείου μας με την εταιρεία PRO.EX O.E. για την παρουσία Ιατρού εργασίας στο νοσοκομείο μας, χωρίς να βρίσκεται στο χώρο εργασίας μας, αλλά και τον προβληματισμό που έθιξαν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, για το εάν τηρείται το ιατρικό απόρρητο, οφείλουμε να ενημερώσουμε τα εξής.

Η παρουσία του ιατρού εργασίας (ΙΕ) αποτελεί μια από τις βασικές εργοδοτικές υποχρεώσεις των χώρων εργασίας με περισσότερους από 50 εργαζόμενους, όπως αυτές ορίζονται από το νόμο 3850/2010. Παράλληλα σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα ΠΔ 186/1995ιατρός εργασίας θα πρέπει να υπάρχει και σε όλες τις εταιρείες οι οποίες χρησιμοποιούν συγκεκριμένους βλαπτικούς παράγοντες ανεξάρτητα από τον συνολικό αριθμό των εργαζομένων σε αυτές (δηλαδή ακόμα και αν είναι μικρότερος του 50).
Τα καθήκοντα του ιατρού εργασίας:
Ο ρόλος του ιατρού εργασίας περιλαμβάνει μια σειρά από καθήκοντα με βασικότερο την ιατρική εξέταση των εργαζομένων και την πιθανή έκδοση γνωμάτευσης καταλληλότητας εργασίας, τόσο στην πρόσληψη όσο και μετά από την επιστροφή από κάποια άδεια ασθένειας ή μετά από κάποιο πρόβλημα υγείας ή ατύχημα ενός εργαζομένου. Επίσης, ανάμεσα στα καθήκοντά του είναι και ο περιοδικός έλεγχος της υγείας όλων των εργαζομένων της εταιρείας και η παροχή ιατρικών συμβουλών στους εργαζόμενους.
Παράλληλα, ο ιατρός εργασίας οφείλει να δημιουργήσει ατομικούς φακέλους υγείας για κάθε εργαζόμενο και  εννοείται πως πάντα και σε όλες τις περιπτώσεις, ο ιατρός εργασίας οφείλει να τηρεί το ιατρικό απόρρητο.
Ακόμα, θα πρέπει να διερευνά πιθανά αίτια ασθένειας που να σχετίζονται με την εργασία, να επιβλέπει τους χώρους εργασίας και να βεβαιωνεί πως δεν υπάρχουν παραλείψεις ή παράγοντες που να προκαλέσουν κάποιο πρόβλημα υγείας στους εργαζόμενους και αν εντοπίσει κάτι πρέπει να ενημερώνει τη διεύθυνση.
Ο ρόλος του ιατρού εργασίας:
Συχνά ο ιατρός εργασίας καλείται να ενημερώσει τους εργαζόμενους για πιθανούς κινδύνους στο χώρο εργασίας, αλλά και να δείξει πώς να παρέχουν τις πρώτες βοήθειες, ενώ συνιστάται να οργανώσει και τράπεζα αίματος των υπαλλήλων. Ακόμα, οφείλει να ενημερώσει όλους τους διευθυντές, προϊστάμενους και υπεύθυνους τμημάτων μιας εταιρείας για τις νομικές απαιτήσεις που ισχύουν στον τομέα της Υγιεινής και της Ασφάλειας.
Σημαντικό μέρος των καθηκόντων του ιατρού εργασίας είναι να συνεργάζεται στενά με τον τεχνικό ασφαλείας της εταιρείας και να κάνει υποδείξεις και μελέτες εκτίμησης κινδύνων στον χώρο εργασίας, ενώ σε συνεργασία με τον τεχνικό ασφαλείας οφείλει να τηρεί θεωρημένα βιβλία που επιβάλλει ο νόμος: βιβλίο υποδείξεων και βιβλίο ατυχημάτων.
Τέλος, ο ιατρός εργασίας έχει την υποχρέωση να ενημερώνει γραπτώς την διοίκηση, με στατιστική επεξεργασία των ευρημάτων της ιατρικής και εργαστηριακής εξέτασης των εργαζομένων και έκδοση σχετικού πίνακα σε ετήσια βάση, αλλά και να διαμορφώνει κάθε χρόνο έναν πίνακα όπου θα αναγράφονται συνολικά οι κύριες αιτιάσεις των εργαζομένων για την υγιεινή και ασφάλεια των χώρων εργασίας.
Επομένως ο ιατρός εργασίας πρέπει να είναι κομμάτι του συνόλου των εργαζομένων, με σταθερή και μόνιμη σχέση εργασίας, προκειμένου να προλαμβάνει και να βεβαιωνεί τους παράγοντες που προκαλούν τους επαγγελματικούς κινδύνους στο χώρο εργασίας, αλλά και να τηρεί το ιατρικό απόρρητο.