Παρασκευή, 4 Ιουλίου 2014

Επιστολή της ΕΙΝΑΠ-ΨΝΑ προς τον Διοικητή του ΨΝΑ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΧαϊδάρι, Παρασκευή 04-07-2014ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Συνάδελφοι,


Σας ενημερώνουμε για την επιστολή της ΕΙΝΑΠ-ΨΝΑ προς τον Διοικητή του ΨΝΑ. Το κείμενο της επιστολής που υπογράφηκε από 60 (εξήντα) ιατρούς, από σχεδόν όλους τους Συντονιστές Διευθυντές και από τον Πρόεδρο του Επιστημονικού Συμβουλίου έχει ως εξής:


Επιστολή προς τη Διοίκηση του ΨΝΑ
Χαϊδάρι, 9 Μαΐου 2014
Αγαπητέ κύριε Διοικητά,
Θα θέλαμε με την παρούσα επιστολή μας να εκφράσουμε την ανησυχία μας για την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ).
Σε μια περίοδο σοβαρής οικονομικής κρίσης η οποία έχει ήδη αφήσει τα σημάδια της πάνω στην ψυχική υγεία των Ελλήνων πολιτών, ο ρόλος του ΨΝΑ καθίσταται πλέον ιδιαίτερα κρίσιμος. Όπως άλλωστε αναμενόταν, η οικονομική κρίση πολλαπλασίασε τους παράγοντες κινδύνου για την εμφάνιση και την υποτροπή των ψυχικών διαταραχών, ενώ ταυτόχρονα μείωσε τους προστατευτικούς παράγοντες οδηγώντας στην αύξηση της ζήτησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας. Το νοσοκομείο μας καλείται πλέον να αντιμετωπίσει έναν συνεχώς αυξανόμενο αριθμό επισκέψεων ασθενών στα εξωτερικά του Ιατρεία κι έναν επίσης αυξανόμενο αριθμό εισαγωγών στα Τμήματα Οξέων. Χαρακτηριστικά, η κατάληψη κλινών στα τμήματα οξέων του ΨΝΑ σήμερα είναι 130% και το νοσοκομείο έχει αναπτύξει 68 επικουρικές κλίνες. Αξίζει να σημειωθεί ότι πολλοί από τους νοσηλευόμενους ασθενείς προέρχονται από την επαρχία, αφού η έλλειψη των αναγκαίων υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην ελληνική περιφέρεια έχει ως αποτέλεσμα το ΨΝΑ να δέχεται έναν μεγάλο αριθμό ασθενών που κατάγονται και διαμένουν εκτός Αθηνών.
Μέσα σε αυτή την κατάσταση, αντί να αυξάνεται ανάλογα με τη ζήτηση, ο αριθμός των διαθέσιμων κλινών του νοσοκομείου μειώνεται με την κατάργηση των κλινών όσων ασθενών μετακινούνται από τα Μποδοσάκεια εκτός ΨΝΑ. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να διοχετευθούν από τα Τμήματα Οξέων στα Μποδοσάκεια ηλικιωμένοι ασθενείς που χρειάζονται νοσηλεία μεγαλύτερης διάρκειας, όπως μέχρι σήμερα συνέβαινε.
Παράλληλα έχει δυστυχώς μειωθεί ο αριθμός των ιατρών του ΨΝΑ λόγω πρόσφατων συνταξιοδοτήσεων συναδέλφων, ενώ αναμένεται ότι ο αριθμός αυτός θα ελαττωθεί περαιτέρω μέσα στο τρέχον έτος. Οι κενές οργανικές θέσεις ιατρών του ΨΝΑ είναι 31, ενώ οι υπηρετούντες είναι 75 συμπεριλαμβανομένων και των ιατρών του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Περιστερίου. Συνεπώς σήμερα στο ΨΝΑ υπηρετούν περίπου 30 % λιγότεροι ιατροί από όσους προβλέπονται. Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλές ημέρες τα Ψυχιατρικά Τμήματα Εισαγωγών λειτουργούν με έναν ή δύο ψυχίατρους και πολύ συχνά με την παρουσία μόνο του Συντονιστή Διευθυντή. Επιπρόσθετα έχει μειωθεί και ο αριθμός των ειδικευόμενων ιατρών που εργάζονται στο νοσοκομείο μας εξαιτίας του νέου συστήματος εκπαίδευσης στην ειδικότητα της ψυχιατρικής. Οι λίγοι για τα δεδομένα του νοσοκομείου ειδικευόμενοι ιατροί αναγκάζονται να εκτελούν συνοδείες ασθενών καθώς δεν έχουν ακόμη συσταθεί οι ομάδες διασωστών που θα αναλαμβάνουν τις τακτικές κι έκτακτες διακομιδές ασθενών εκτός του ΨΝΑ. Την ίδια στιγμή, οι διαθεσιμότητες των οδηγών του νοσοκομείου έχουν δημιουργήσει δυσχέρειες στη λειτουργία του ΨΝΑ λόγω της μεγάλης διασποράς των δομών του στο χώρο του νοσοκομείου αλλά και σε όλη την Αθήνα. Τέλος, έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός των φαρμάκων του νοσοκομείου, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος οι αυξημένοι σε αριθμό ασθενείς του ΨΝΑ να μην μπορούν να έχουν την κατάλληλη φαρμακευτική αντιμετώπιση.
Το κυριότερο όμως ζήτημα που μας ανησυχεί είναι η σχεδιαζόμενη μεταφορά κλινικών του ΨΝΑ σε Γενικά Νοσοκομεία στο πλαίσιο του κλεισίματος των Ψυχιατρικών Νοσοκομείων της χώρας μας.
Θεωρούμε ότι εφόσον προς το παρόν η τομεοποίηση δεν έχει προχωρήσει και οι απαραίτητες κοινοτικές υπηρεσίες δεν υφίστανται, η μεταφορά κλινικών του ΨΝΑ σε Γενικά Νοσοκομεία θα είναι χωρίς υποστήριξη, αποσπασματική, βεβιασμένη κι επισφαλής. Πέραν από την τομεοποίηση και τη δημιουργία υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην κοινότητα, η μεταφορά κλινικών του ΨΝΑ σε Γενικά Νοσοκομεία επιπλέον θα προϋπέθετε τη διατήρηση και πιθανώς την αύξηση των υπαρχόντων κλινών οξέων περιστατικών, την πλήρη και κατάλληλη στελέχωση των νέων κλινικών κι έναν προγραμματισμό για την εξασφάλιση της θεραπευτικής συνέχειας. Σύμφωνα με τους πιο συντηρητικούς υπολογισμούς κι εφόσον οι υπηρεσίες στην κοινότητα δημιουργηθούν, η Ελλάδα χρειάζεται περίπου 1800 κλίνες οξέων ψυχιατρικών περιστατικών που δεν υφίστανται σήμερα. Λόγω της απουσίας των παραπάνω συνθηκών και καθώς η ζήτηση των υπηρεσιών που προσφέρει το ΨΝΑ είναι σημαντικά αυξημένη, τόσο η μεταφορά κλινικών του νοσοκομείου στα Γενικά Νοσοκομεία, όσο και το κλείσιμο του ΨΝΑ αποτελούν στην παρούσα φάση καταστροφικούς και ανέφικτους στόχους.
Για τον λόγο αυτό προτείνουμε προς το παρόν τη στελέχωση, την υποστήριξη και βελτίωση των υπηρεσιών και των κλινικών του ΨΝΑ στην κατεύθυνση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, λαμβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονομική και κοινωνική συγκυρία. Προτείνουμε επίσης η μετεξέλιξη του ΨΝΑ να γίνει σε δεύτερο χρόνο και μόνο εάν τηρηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που προβλέπονται από το Ψυχαργώ. Σε διαφορετική περίπτωση, πολύ φοβούμαστε ότι οι ασθενείς του ΨΝΑ θα γίνουν οι άτυχοι πρωταγωνιστές μιας πρωτόγνωρης υγειονομικής τραγωδίας.
Με εκτίμηση,
Οι υπογράφοντες

ΥΓ. Ως manager σε θέματα υγείας, θεωρείτε ότι είναι σωστό από οικονομικής πλευράς το Ελληνικό Δημόσιο να ξοδεύει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό για να φτιάξει ένα καινούριο νοσοκομείο (ΨΝΑ) και μετά από 15 χρόνια λειτουργίας του να το κλείσει? (κόστος περίπου 3.5 δις δραχμές).
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ                 α/α   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΑΡΕΛΗΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.Θα αναρτώνται μόνο οι ανακοινωσεις του Δ.Σ. του συλλόγου για την άμμεση ενημερωσή σας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.