Τρίτη, 17 Ιουνίου 2014

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣΧαϊδάρι, 16 Ιούνη 2014ΑΝΑΚΟΙΝΏΝΣΗ

Στις 17 Ιουνίου 2014 ο Ενιαίος Σύλλογος Εργαζομένων θα συμμετέχει με αντιπροσωπεία του σε συνάντηση με τον επίτροπο της Ε.Ε. κο Αντορ μαζί με το σωματείο του ΨΝΘ. Στην συνάντηση θα παρευρεθεί αντιπροσωπεία της ΠΟΕΔΗΝ .
Στην αυριανή συνάντηση θα καταθέσουμε ΥΠΟΜΝΗΜΑ που είναι το ακόλουθο:

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ,ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ κ.LΆSΖLΌ ANDOR
Κ.Επίτροπε,
Σχετικά με το Μνημόνιο Συνεργασίας και το συννημένο Σχέδιο Δράσης για την προώθηση της Μεταρρύθμισης του τομέα ψυχικής υγείας που υπεγράφη μεταξύ εσάς και του τοτε Υπουργού Υγείας της Ελλάδας κ.Λυκουρέντζου Α.,
θα θέλαμε να σας εκθέσουμε την άποψη μας ,όσον αφορά την γενικότερη κατάσταση στον χώρο της ψυχιατρικής περίθαλψης στην Ελλάδα σήμερα , την οργάνωση του συστήματος ψυχικής υγείας και τα θέματα που αφορούν το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.
Με βάση την φιλοσοφία,τις αρχές και τους στόχους της ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης προβλέπεται κατά την ολοκλήρωση της ή τουλάχιστον στην κυρίαρχη δυναμική της εξέλιξης της η δημιουργία ενός συστήματος ψυχικής υγείας προσανατολισμένου στην παροχή φροντίδας στην κοινότητα από ένα τομεοποιημένο και επαρκώς χρηματοδοτούμενο δίκτυο κοινοτικών υπηρεσιών.Στο πλαίσιο αυτό σχεδιάστηκε η σταδιακή κατάργηση των ειδικών ψυχιατρικών Νοσοκομείων ιδρυματικού χαρακτήρα που λειτουργούσαν ως η κυρίαρχη απάντηση στα υφιστάμενα αιτήματα του πληθυσμού για ψυχιατρική φροντίδα.
Η δημιουργία, μέσω του προγράμματος Ψυχαργώς ,στεγαστικών δομών ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και άλλων κοινοτικών δομών από ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ ,όπως και η λειτουργία ψυχιατρικών Τομέων στα Γενικά Νοσοκομεία έχει βελτιώσει κατά την γνώμη μας το σύστημα κατά το ποσοτικό του κυρίως σκέλος , έχει οδηγήσει στην κατάργηση ψυχιατρικών Νοσοκομείων ιδρυματικού χαρακτήρα χωρίς όμως στην πράξη να έχει εγκαθιδρυθεί μια κοινοτική φιλοσοφία στο όλο σύστημα (Κεντρική Διοίκηση,υπηρεσίες ψυχικής υγείας και υγείας,λειτουργοί ψυχικής υγείας) που φαίνεται κυρίως από την απουσία Δικτύωσης των υπηρεσιών και την απροθυμία υλοποίησης της Τομεοποίησης(κατακερματισμός της φροντίδας)
Σ την παρούσα φάση της μεταβατικής πορείας του συστήματος ,που προδιορίζεται από το ως άνω Μνημονίο Συνεργασίας και το συννημένο Σχεδιο Δράσης ,και το οποίο υλοποιείται μέσα στο πλαίσιο της μεγάλης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης ( αύξηση των αιτημάτων για φροντίδα ολων των βαθμίδων, αδυναμία των οικογενειών να στηρίξουν τα ψυχικώς πάσχοντα μέλη τους, δραματική
υποστελέχωση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας ) σας ενημερώνουμε για την κατάσταση που επικρατεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής σήμερα .
Το Νοσοκομείο νοσηλεύει έναν σημαντικό αριθμό χρονίων ασθενων με ψυχοπαθολογικά (αυτισμός,οργανικά ψυχοσύνδρομα,υπερήλικες με σοβαρά οργανικά προβλήματα υγείας )και ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά,των οποίων η μετακίνηση σε κοινοτικές δομές απαιτεί χρόνο προσδιοριστέο με θεραπευτικα και όχι διοικητικά κριτήρια και ειδικού χαρακτήρα θεραπευτικό περιβάλλον υποδοχής που δεν υπάρχει ούτε σχεδιάζεται να υπάρξει.
Το Νοσοκομείο νοσηλεύει ετησίως μεγάλο αριθμό οξέων ψυχιατρικών περιστατικών με υπερπλήρωση των κλινών του, από τον Τομέα ευθύνης του και άλλους Τομείς από όλη την επικράτεια που είτε δεν διαθέτουν ψυχιατρικές κλίνες είτε οι διατιθέμενες δεν επαρκούν , με αποτέλεσμα την αύξηση του μέσου χρόνου Νοσηλείας και την δημιουργία νέων χρονίως νοσηλευομένων ασθενών,που θα χρειαστούν επίσης προγράμματα κοινωνικης επανένταξης στο μέλλον.
Το Νοσοκομείο λειτουργεί με δραματικά ανεπαρκή στελέχωση κυρίως σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό,λόγω συνταξιοδοτήσεων και μη προσλήψεων, με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της παρεχόμενης φροντίδας σε όλες ανεξαιρέτως τις υπηρεσίες και τα Τμήματα του,την ψυχολογική και σωματική εξουθένωση των εργαζομένων και την διαιώνιση στοιχείων ιδρυματικής πρακτικής .Η ιδρυματική πρακτική είναι ως γνωστόν πολλαπλής και πολυεπίπεδης αιτιολογίας.Η υποστελέχωση αυτή εμποδίζει όχι μόνο την νυν εύρυθμη λειτουργία του αλλά και την λειτουργική συμμετοχή του στον μετασχηματισμό του όλου συστήματος.
Το Νοσοκομείο λόγω της κεντρικής κατεύθυνσης της χρηματοδότησης σχεδόν αποκλειστικά προς ΝΠΙΔ στερείται πλέον των απαιτούμενων οικονομικών πόρων για την εφαρμογή προγραμμάτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στους ενοίκους των κοινοτικών δομών που λειτουργικά διασυνδέονται μαζί του με αποτέλεσμα την μεγάλη καθυστέρηση αν όχι την αναστροφή της επανένταξης τους.
Εν κατακλείδι σας ενημερώνουμε ότι η σχεδιαζόμενη κατάργηση του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και των λοιπων εναπομεινάντων Ψυχιατρικών Νοσοκομείων ως τον Δεκέμβριο του 2015 μέσα στο πλαίσιο που έχει διαμορφώσει η οικονομικοκοινωνική κρίση ,χωρίς την απόλυτη τήρηση και υλοποίηση των προυποθέσεων που θα έπρεπε κατά την άποψη μας να τίθενται(αλλά εν μέρει τίθενται) όπως η δημιουργία και λειτουργία ολοκληρωμένου δικτυου επαρκως στελεχωμένων και τομεοποιημένων κοινοτικών υπηρεσιών και επαρκους αριθμού ψυχιατρικών κλινων νοσηλείας οξέων περιστατικών θα οδηγήσει σε περαιτερω υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών ψυχιατρικής φροντίδας του Συστήματος , αδυναμία απαρτίωσης του κατακερματισμένου χαρακτήρα του και αδυναμία απάλυψης των ιδρυματικών χαρακτηριστικών του.
Η χρηματοδότηση του συστήματος,παράγων καταλυτικός για τον μετασχηματισμό του,λόγω της εφαρμοζόμενης πολιτικής, απευθύνεται προς τους ίδιους τους χρήστες των υπηρεσιών και τις οικογένειες τους,οι οποίοι αδυνατούν να ανταποκριθούν με αποτέλεσμα τον εκτοπισμό τους από το Σύστημα φροντίδας και την περαιτέρω κοινωνική περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό στιγματισμό τους.
Σας καλούμε να επανεκτιμήσετε όχι απλώς τους χρονικούς προσδιορισμούς του Σχεδίου Δράσης του Μνημονίου Συνεργασίας αλλά κυρίως την κυκλικά αιτιώδη σχέση και αλληλεξάρτηση των δράσεων του προκειμένου να υπηρετούν αποτελεσματικά τον βασικό στόχο που είναι η αλλαγή του ψυχιατρικού παραδείγματος με έμφαση στον άνθρωπο ,την προστασία ευπαθων ομάδων όπως οι ψυχικά πάσχοντες,την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού τους,την πρόσβαση τους στο αγαθό της Υγειας και την προστασία των δικαιωμάτων τους.
Ζητούμε και διεκδικούμε ουσιαστικά ένα νέο Σύμφωνο Συνεργασίας.

Με εκτίμηση Αθήνα 16/06/2014
Ο Γραμματέας Ο Πρόεδρος


Κουρμουλακης Ι Παναγούλης Ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.Θα αναρτώνται μόνο οι ανακοινωσεις του Δ.Σ. του συλλόγου για την άμμεση ενημερωσή σας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.