Κυριακή, 1 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΝΙΑΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΨΝΑ
                                                                                                                     Χαϊδάρι 30/8/2013
                                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ. 60
ΠΡΟΤΑΣΗ   ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΕ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ  ΨΝΑ
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
       
Το εγχείρημα της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης , ο βαθμός σύμφωνα με τον οποίο  αυτό έχει επιχειρηθεί και επιτευχθεί  μέχρι σήμερα, καθώς και όλο το δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής υγείας  συμπεριλαμβανομένων και των εκατό και πλέον κοινοτικών δομών , ξενώνων , οικοτροφείων , προστατευμένων διαμερισμάτων  που διαθέτει σήμερα το ΨΝΑ,  είναι αποτέλεσμα  της κατάθεσης  ψυχής των εργαζομένων που πάλεψαν με τα στοιχεία της φύσης , το στίγμα, την αντίδραση και τα τοπικά συμφέροντα προκειμένου να τα καταφέρουν.
Η φροντίδα των ευπαθών κοινωνικά ομάδων , η ευαισθησία στον ανθρώπινο πόνο και η πίστη στην παροχή Δωρεάν Ψυχικής  Υγείας  είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της  φιλοσοφίας και της νοοτροπίας των εργαζομένων του .   Είναι αποτέλεσμα της  καταπολέμησης της ασυλιακής λογικής.
 Όσοι αντιμετωπίζουν την αγωνία και την στάση των Εργαζομένων στο  Ψ.Ν.Α, ως αγωνία και ενδιαφέρον για την εξασφάλιση της θέσης εργασίας τους απλώς , προσβάλλουν  κατάφορα την  ίδια την έννοια της προσπάθειας της Μεταρρύθμισης , γιατί εν πρώτης αυτή περνά μέσα από τους λειτουργούς  της .
  Ο μετασχηματισμός ενός  Ψυχιατρικού Νοσοκομείου και κυρίως η πραγματική θεμελιώδης κίνηση πραγματοποίησης  και υλοποίησης της Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης,  ξεκινάει και περνάει μέσα από την ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας φροντίδας και αυτό αποτελεί αδιαμφισβήτητη αρχή της Επιστημονικής Ψυχιατρικής κοινότητας . Το 60% των περιστατικών  που φθάνουν στο Νοσοκομείο στατιστικά θα είχε αντιμετωπιστεί στα ΚΨΥ σε πρώτο βαθμό , αν αυτά είχαν δημιουργηθεί και λειτουργούσαν πλήρως.  Δεν δυνάμεθα να καταλάβουμε πως  μετασχηματίζεις ένα Νοσοκομείο κάνοντας χωροταξική μεταφορά απλά ράντζων από το Ψ.Ν.Α  σε άλλα Νοσοκομεία.
Το Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής  καλείται να παρέχει αυτή τη στιγμή και Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια  περίθαλψη , να αντιμετωπίσει  τους  ασθενείς που νοσηλεύονται με το άρθρο 69 και το σύνολο εισαγγελικών παραγγελιών και περιστατικά που οδηγούνται σε αυτό από όλη την Ελλάδα λόγω της έλλειψης  τομεοποίησης.
Εκτός βέβαια αν κάποιοι επιχειρούν να παρουσιάσουν με αλχημείες δημοσιονομικό όφελος , με υποτιθέμενη ενίσχυση λειτουργίας  άλλων Νοσοκομείων και περιστολή κονδυλίων κλείνοντας βίαια το Ψ.Ν.Α, ανοίγοντας ταυτόχρονα διάπλατα την   πόρτα στις Μ.Κ.Ο , στην πλήρη ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας  στην εμπορευματοποίηση του ασθενή, που όταν θα τελειώνουν τα χρήματα θα εγκαταλείπεται στο δρόμο, γιατί μέχρι σήμερα η περίφημες Μ.Κ.Ο τους εγκαταλείπουν στην πόρτα του Ψ.Ν.Α , όταν στερεύουν οι επιχορηγήσεις τους.

Το ξεδίπλωμα βίαιου , ακραίου και άτακτου κλεισίματος του Νοσοκομείου στερείται κάθε λογικής , δεν υπηρετεί την Μεταρρύθμιση .
Η μεταφορά της υφιστάμενης κατάστασης  τμημάτων Ψ.Τ.Ε  απλά σε διπλανά ή άλλα Νοσοκομεία, χωρίς το παραπάνω  δίκτυο υπηρεσιών,  αποτελεί απλώς  την τέλεια απορρύθμιση της ψυχικής υγείας και διασπορά του προβλήματος.
Οι ανθρώπινοι και υλικοί πόροι που διαθέτει σήμερα το σύνολο της Ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και το  ΨΝΑ πρέπει να αξιοποιηθούν πλήρως.  Έχουμε να παρουσιάσουμε σημαντικότατο έργο και διαθέτουμε τεχνογνωσία. Έχει  χρηματοδοτηθεί  η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού , υπάρχουν  νεόδμητες  κτηριακές υποδομές  και εξοπλισμός , τα οποία είναι εργαλεία εξέλιξης και οφείλεται να  αξιοποιηθούν στη φάση του μετασχηματισμού.
Επίσης θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η φύση της ψυχικής νόσου , το φαινόμενο της περιστρεφόμενης  πόρτας , των επαναεισαγωγών , η δημιουργία «νεοχρόνιων» περιστατικών , η δραματική αύξηση της ψυχικής νόσου και διαταραχών λόγω της οικονομικής κρίσης , πάνω από 25% και  το σύνολο των υπηρεσιών θα πρέπει να διασφαλίζει την αποκατάσταση και την επανένταξη , αλλά να προλαμβάνει, αντιμετωπίζει , περιθάλπει και την υποτροπή. Να προβλέπει την στήριξη της οικογένειας και του περιβάλλοντος του ασθενή ,για να τον επανεντάξει στην συνέχεια σε αυτή.
Τα χρόνια περιστατικά,  που  ιατρικά  δεν επιδέχονται περαιτέρω βελτίωσης,  θα πρέπει να οδηγηθούν σε ειδικά οικοτροφεία, ψυχογηριατρικά καταστήματα, προνοιακές  δομές και να λάβουν την φροντίδα και την περίθαλψη που τους αναλογεί . Δεν πρέπει να φιλοξενούνται στο χώρο ενός Νοσοκομείου.  Έτσι θα ολοκληρωθεί η β φάση ψυχαργώς.
Το ΨΝΑ κατά τον μετασχηματισμό μπορεί και πρέπει να παρέχει με διακριτό ρόλο ειδικές υπηρεσίες, τις οποίες δεν διαθέτει η χώρα με δημόσιο χαρακτήρα, ως θα όφειλε  και να τις αναπτύξει εντός του χώρου που διαθέτει και με το στελεχιακό του δυναμικό
·         Ως κέντρο διατομεακό ΝΠΔΔ, κέντρο όλων των υποστηρικτικών τομέων και υπηρεσιών , διοικητικών και τεχνικών που διαθέτει και απαιτούνται να αναπτυχθούν  για να περπατήσει η Ψυχιατρική μεταρρύθμιση.

·         Να παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες ως κέντρο αντιμετώπισης  Αλτσχάιμερ , άνοιας, διατροφικών διαταραχών ,εθισμού στο διαδίκτυο, εφηβικής ψυχιατρικής ,απεξάρτησης
·         Το 18 Ανω να παραμείνει οργανικό κομμάτι του Νοσοκομείου με σαφή ενίσχυση του ρόλου των «στεγνών» προγραμμάτων απεξάρτησης
·         Να αναπτυχθεί εντός του χώρου τομεοποιημένο  ΚΨΥ  που
θα απαντά τόσο σε ενήλικο πληθυσμό , όσο και σε παίδων- εφήβων 
·         Κέντρο ημέρας
·         Κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης ασθενών – προστατευμένα εργαστήρια- εργαστήρια παραγόμενων προϊόντων με εγγυημένη από το κράτος απορρόφηση τους και διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των ασθενών
·         Κέντρο εκπαίδευσης και μετεκπαίδευσης προσωπικού και   απόκτησης νοσηλευτικής ψυχιατρικής ειδικότητας 

Επιβάλλεται η άμεση έκδοση των νέων οργανισμών με δυναμικό χαρακτήρα έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζονται οι εκάστοτε ανάγκες της κοινωνίας και να πιστοποιηθούν οι υπηρεσίες , δράσεις και δομές του Νοσοκομείου, πράγμα που απαράδεκτα έχει καθυστερήσει.
Χρειάζονται δημόσιες – δωρεάν υπηρεσίες ψυχικής υγείας υψηλής ποιότητας , με σύγχρονες υποδομές στη βάση των κατακτήσεων της επιστήμης και της τεχνολογίας με πλήρη διασύνδεση τους με το Κέντρο Ψυχικής Υγείας και την δημόσια ψυχιατρική κλινική Νοσοκομείου.
Δημόσιο δίκτυο ξενώνων, οικοτροφείων και διαμερισμάτων αυτόνομης –ημιαυτόνομης διαβίωσης , κλειστείς ή ανοιχτής περίθαλψης εκεί που χρειάζεται και ανάλογα με τους φιλοξενούμενους ( ψυχικά ασθενείς , ΑΜΕΑ, χρονίως πάσχοντες , χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών, ηλικιωμένους, παιδιά ή εφήβους ). Το δίκτυο αυτό θα πρέπει να παρέχει φροντίδα με επιστημονική στήριξη, καθοδήγηση και προσανατολισμό στην επανένταξη στην παραγωγή και την κοινωνία για όσους είναι αντικειμενικά δυνατό.
Κατάργηση κάθε μορφή επιχειρηματικής δράσης στην Ψυχική υγεία .  Να ενταχθούν οι ΜΚΟ στο δημόσιο και δωρεάν δίκτυο υπηρεσιών ψυχικής Υγείας .
Να δημιουργηθούν αντικειμενικά κριτήρια κόστους και αξιολόγησης των δομών και υπηρεσιών , από το δημόσιο και να λειτουργήσουν σαν εργαλεία για την ορθή εξελισσόμενη και αρτιότερη λειτουργία τους προς εξυπηρέτηση του ψυχικά πάσχοντα και προς όφελος του κράτους και όχι σαν εργαλεία για την διάλυση τους και απολύσεων.
Η απαίτηση όλων των παραπάνω δεν επιτρέπει κανένα περιθώριο για διαθεσιμότητα και κινητικότητα προσωπικού , αντιθέτως απαιτεί την πρόσληψη και νέου μόνιμου, σε όλες τις ειδικότητες , με σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας , για την κάλυψη των διευρυμένων αναγκών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
Πλήρης χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό του ΨΝΑ του ΕΟΠΥΥ και των ασφαλιστικών ταμείων.
Αξιοποίηση τις ακίνητης περιουσίας του Ελληνικού δημοσίου και ειδικότερα αυτής που ανήκει στο Υπουργείο  Υγείας και έχει ήδη υποδειχθεί και καταγραφεί από πλευράς του ΨΝΑ , για μεταστέγαση των δομών και ανάπτυξη νέων, με άμεσο όφελος την απαλλαγή του τεράστιου κόστους των μισθωμάτων.     
                                         ΑΞΟΝΕΣ  ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ  ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ
Οι άξονες δράσεις του μετασχηματισμού του θα πρέπει να διαρθρωθούν ως ακολούθως :
1.      Κοινοτικό δίκτυο υπηρεσιών
2.      Προαγωγή – Πρόληψη Ψυχικής Υγείας
3.      Οργάνωση Συστήματος Ψυχιατρικής Φροντίδας
4.      Ολοκλήρωση δράσεων αποασυλοποίησης για τους χρόνιους ασθενείς.
5.      Προάσπιση των δικαιωμάτων των ψυχικά ασθενών
6.      Νομικές ενέργειες

                                        ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Δημιουργία Κέντρων Ψυχικής Υγείας σε 24ωρη λειτουργία, με 7-12 κλίνες βραχείας νοσηλείας ανεπτυγμένα ανά ΤΟΨΥ, στον οποίο διαθέτει κλίνες το ΨΝΑ, βάσει της θεσμοθετημένης τομεοποιήσης .

                                          ΤΡΟΠΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ  ΚΨΥ
Να αξιοποιηθεί η υπάρχουσα και εν λειτουργία υποδομή και τα υπόλοιπα που απαιτούνται να αναπτυχθούν σε αξιοποίηση ακίνητης δημόσιας περιουσίας και υπάρχοντα εξοπλισμoύ.
Κέντρα ημέρας τα οποία θα λειτουργούν εντός των Κέντρων Ψυχικής Υγείας .

                                        2.  ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΠΡΟΛΗΨΗ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
Α. Κινητή μονάδα Ψυχικής  Υγείας ανά ΚΨΥ  για ολοκληρωμένη Κοινοτική θεραπεία.
Β. Ομάδα παρέμβασης στην κρίση ανά ΚΨΥ
Η στελέχωση των ΚΨΥ- Κέντρων Ημέρας , Κινητής Μονάδας  Ψυχικής Υγείας και Ομάδα Παρέμβασης στη κρίση από το υφιστάμενο προσωπικό                         
                              3.  ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ  ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
Α.  Διασύνδεση εκάστου ΚΨΥ με ψυχιατρικό τμήμα Γενικού Νοσοκομείου για ασθενείς που χρήζουν περισσότερου χρόνου νοσηλείας και για όσους έχει εκδοθεί Εισαγγελική εντολή.
Β. Ένταξη ανά ΚΨΥ των υφιστάμενων Μονάδων Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης του ΨΝΑ ( οικοτροφεία, ξενώνες, προστατευμένα διαμερίσματα) του αντίστοιχου ΤΟΨΥ με την υφιστάμενη κτιριακή υποδομή τους , τον ξενοδοχειακό εξοπλισμό τους και το προσωπικό τους.
Γ. Μεταφορά των λοιπών κλινών στις ψυχιατρικές κλινικές των Γενικών Νοσοκομείων των ΤΟΨΥ  που δε διαθέτουν Ψυχιατρικό τμήμα.  
 4. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΑΠΟΣΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΤΟΥ ΨΝΑ
Α. Δημιουργία γηροψυχιατρικών οικοτροφείων και ειδικών οικοτροφείων στους ΤΟΨΥ ευθύνης του με αξιοποίηση δημόσιας περιουσίας και χρηματοδότηση από κρατικούς πόρους  , ξενοδοχειακό εξοπλισμό από το ΨΝΑ , στελέχωση αυτών από το προσωπικό του ΨΝΑ και ένταξη τους στα αντίστοιχα Κέντρα ψυχικής Υγείας
Β. Κάλυψη των κενών θέσεων των υφιστάμενων Μονάδων Ψυχικής Υγείας με τους εναπομείναντες χρόνιους ασθενείς του ΨΝΑ
Γ. Ανάπτυξη υπηρεσιών σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης για την περίθαλψη των  ακαταλόγιστων και ποινικά ανεύθυνων ασθενών  του ΨΝΑ ( άρθρο 69 )
                                         5. ΝΟΜΙΚΕΣ  ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Σύσταση ΝΠΔΔ ,  Διατομεακό Κέντρο Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας το οποίο θα παρέχει πλήρη διοικητική και λογιστική και τεχνική κάλυψη των ΚΨΥ , στα δίκτυα υπηρεσιών τους και στις αντίστοιχες ΤΕΨΥ στο χώρο του ΨΝΑ αξιοποιώντας κτηριακή υποδομή, τεχνογνωσία, εξοπλισμό και ενεργό έμπειρο στελεχιακό δυναμικό.                                                   

Απαιτείται σεβασμός και στοίχιση της  χώρας με όσα ορίζει η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση ,διασφάλιση του χαρακτήρα της  Δημόσιας και Δωρεάν Ψυχικής Υγείας, διαφάνεια στην λήψη των αποφάσεων και στην διαχείριση των κονδυλίων.
Αξίωμα και  αρχές που τίθενται από την πλευρά των Εργαζομένων στο Ψ.Ν.Α ανυποχώρητα.   

                                                            Για το Δ.Σ
                                                                                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                     ΛΟΥΚΕΡΗ  ΜΕΝΙΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.Θα αναρτώνται μόνο οι ανακοινωσεις του Δ.Σ. του συλλόγου για την άμμεση ενημερωσή σας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.