Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου του Ψ.Ν.Α στις 18-4-2013


 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ
Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο   Α Τ Τ Ι Κ Η Σ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

                                                                                                                                                                 

                                                                                                         Χαϊδάρι    16-4-2013

                                                      

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:  340

ΑΡΙΘΜ. ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ:    10η

 

                                                                                                         ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

                                                                                                    ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ             

                                                                                                 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ ΨΝΑ

 

   

Παρακαλούμε να προσέλθετε στη Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ψ.Ν.Α που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου  στις 18-4-2013   ημέρα  

Πέμπτη  και ώρα 11:00

 

Επικύρωση πρακτικών των υπ’ αριθμ 10η/ 13-6- 2012, ,  23η/ 7-12-2012 ,                       Συνεδριάσεις του   Διοικητικού    Συμβουλίου

                                   

  

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 
 
ΘΕΜΑ 1ο
Επανάληψη πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού για την  ετήσια συντήρηση της εφαρμογής του Προγράμματος  Μισθοδοσίας – Προσωπικού του Νοσοκομείου , προϋπολογισθείσας δαπάνης 33.500,00€( συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ ) Π.Π.Υ.Υ 2012- Πιστώσεις 2013
 
ΘΕΜΑ  2ο
Συνέχιση της σύμβασης με αριθμ. 82.11 που αφορά στην προμήθεια αναλώσιμου  υγειονομικού υλικού για ένα έτος προγρ. 2010  της εταιρείας BBD ΝΙΚ.ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ  ΑΕΒΕ
 
ΘΕΜΑ  3ο
Διενέργεια  πρόχειρου διαγωνισμού  ανάδειξης προμηθευτή για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης και κίνησης ,για έξι μήνες ,προϋπολογισθείσας δαπάνης  39.260,00€ ( συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ)
 
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης εταιρείας για την ετήσια ασφαλιστική κάλυψη των υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Νοσοκομείου ,ΠΠΥΥ 2011
 
ΘΕΜΑ 5ο
Επανυποβολή πρακτικού αξιολόγησης  αποτελεσμάτων αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς του ανοικτού επαναληπτικού διαγωνισμού με αριθμ. διακ.132.12 , με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή , για την ανάδειξη  χορηγητή ειδών παντοπωλείου για ένα έτος (1) προϋπολογισθείσας δαπάνης   466.407,23€ ( συμπερ.ΦΠΑ)  ΠΠΥΥ έτους 2011- Πιστώσεις 2012
 
ΘΕΜΑ 6ο
Διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού  για την ανάδειξη χορηγητή ιατρικών αερίων    για  ένα έτος προϋπολογισθείσας δαπάνης  15.000,00 ΠΠΥΥ
 
ΘΕΜΑ 7ο
 
 
Υποβολή πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη εταιρείας για τη ετήσια συντήρηση του Ηλεκτρονικού Πρωτόκολλου. Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  4.900,00€  Π.Π.Υ.Υ 2012 – Πιστώσεις 2012
 
 
ΘΕΜΑ  8ο
Υποβολή πρακτικού πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού  διαγωνισμού, για την  προμήθεια  ηλεκτρικών ειδών , Προϋπολογισθείσας  δαπάνης  11.495,05€   στο πλαίσιο  υλοποίησης του ΠΠΥΥ   έτους  2011
ΘΕΜΑ 9ο
 
Εκδρομή Ξενώνα ΕΣΤΙΑ στο Λουτράκι  στις 23-4-2013
 
 
 
ΘΕΜΑ 10ο
Αλλαγή καταβολής μηνιαίων μισθωμάτων του ακινήτου επί της οδού Μ. Βόδα και Υγείας 10- Αθήνα
 
ΘΕΜΑ 11ο
 
Παρακράτηση  ποσού 184,50€ από τα οφειλόμενα μισθώματα για την κάλυψη της δαπάνης για αλλαγή ρελέ στον πίνακα του ανελκυστήρα  του μισθωμένου  ακινήτου επί της οδού Ελ. Βενιζέλου  34 – Παλλήνη που στεγάζεται το Οικοτροφείο Παλλήνης
 
ΘΕΜΑ 12Ο
Παρακράτηση  ποσού  418,20 € από τα οφειλόμενα μισθώματα για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικού  στο ακίνητο επί της οδού Πατησίων 2017  Αθήνα
 
ΘΕΜΑ 13ο
Εξόφληση τιμολογίου της εταιρείας ΒΙΕΝΑΛ ΛΑΖΑΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε
 
 
ΘΕΜΑ 14ο
Υποβολή πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την συντήρηση  της εφαρμογής file server ( hardwaresoftware) για ένα έτος , προϋπολογισθείσας δαπάνης 2.500,00€ ( συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ)  Π.Π.Υ.Υ 2012 – Πιστώσεις 2013
 
 
    ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: « Κατασκευή εξωτερικού κλιμακοστασίου Μποδοσακείου , για τη δημιουργία   εξόδων κινδύνου  προς ταχεία  εκκένωση  του κτιρίου σε περίπτωση σεισμού ή πυρκαγιάς»Αναδόχου: Σκαλκογιάννης Ιωάννης
 
 
ΘΕΜΑ 16ο
Εξώδικη δήλωση – πρόσκληση – διαμαρτυρία της ετερόρρυθμης εταιρείας  με την επωνυμία « Ι και Σ.ΟΒΒΑΔΙΑ και ΣΙΑ ΕΕ» για τα μισθώματα των μηνών Ιανουαρίου έως Δεκεμβρίου 2012 & Ιανουαρίου
Φεβρουαρίου 2013 , ακίνητου επί της οδού Τζαβέλα 21- Εξάρχεια 
 
 
ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση έναρξης εγγράφων  μαθητών- μαθητριών στην επαγγελματική  σχολή ( ΕΠΑ.Σ)  του Νοσοκομείου μας για το διδακτικό έτος 2013-2014
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 18ο
Τροποποίηση απόφασης ΔΣ για το έργο:  Αντικατάσταση 43 παλαιών πυλώνων οδικού φωτισμού με πυλώνες   γαλβανισμένους  και ανακλινόμενους   (8τεμ 12μετρων, 21τεμ 9μετρων ,  10τεμ 5μετρων & 4τεμ 7μετρων)»                                                                                                                                 
 
ΘΕΜΑ 19ο
 
 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: << Προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικών τύπου κασέτας-αντικατάσταση    ψευδοροφών και φωτιστικών σωμάτων σε 15  κύριους χώρους  (γραφείων-εντευκτηρίων-διαδρόμων κλπ) Μποδοσακείου Α&Β>>
 
 
ΘΕΜΑ 20ο
Τροποποίηση απόφασης ΔΣ για το έργο: « Κατασκευή νέας υγρομόνωσης δώματος  κεντρικού & δυτικού τμήματος ( επιφάνειας 1550τ.μ) του κτιρίου ΠΡΟΚΑΤ 1
 
ΘΕΜΑ 21Ο
 
Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων
 
ΘΕΜΑ 22ο
  Υποβολή  πρακτικού πρόχειρου επαναληπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών εστιάσεως , μαγειρείου και διάφορου οικιακού εξοπλισμού , στα πλαίσια υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2011
 
 
ΘΕΜΑ  23Ο
Προγραμματισμός εκδρομών Νοσηλευτικής Υπηρεσίας  για το έτος 2013
 
 
 
ΘΕΜΑ 24ο
   Υποβολή πρακτικού του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την αντικατάσταση ταπετσαρίας στα έπιπλα του Νοσοκομείου , στο πλαίσιο υλοποίησης του ΠΠΥΥ 2011- Πιστώσεις 2012  
 
ΘΕΜΑ 25Ο
 
Σχετικά με αμοιβαία μετάταξη της  υπαλλήλου μας Στοαντζίκη  Αντιγόνης   με υπάλληλο του  Γ.Ν.- Κ.Υ Κυθήρων «Τριφύλλειο»
 
ΘΕΜΑ 26 Ο
Υποβολή πρακτικού επαναληπτικού  πρόχειρου διαγωνισμού για την
Α) Σύνταξη μελέτης υλοποίησης για εγκατάσταση domaim controller και antiviruς , βάση της μελέτης υλοποίησης , και την 3ετή  συντήρηση του λογισμικού εξοπλισμού στο ΚΨΥ  Περιστερίου ,προϋπολογισθείσας δαπάνης από  Α+Β 21.000,00€ ΠΠΥΥ 2011 – Πιστώσεις 2012
 
 
ΘΕΜΑ 27ο
Ασφάλιστρα οχημάτων ΨΝΑ
 
ΘΕΜΑ 28ο
 
Λογιστική τακτοποίηση εγγραφής
 
 
ΘΕΜΑ 29ο
Παρακράτηση ποσού 147,60€   από τα οφειλόμενα μισθώματα  για την κάλυψη  της συντήρησης του καυστήρα θέρμανσης του  μισθωμένου ακινήτου  επί της οδού Ν. Πλαστήρα 123 & Δράμας Αγ.Ανάργυροι
 
 
 
 
ΘΕΜΑ30ο
Εξώδικη  όχληση ,διαμαρτυρία ,πρόσκληση  για καταβολή μισθωμάτων και δήλωση των Ειρήνης Οικονόμου , Μαστροζάνε Θεοδώρου & Μαστροζάνε Δέσποινας  των μηνών Μαρτίου 2012 έως Μαρτίου 2013, ακινήτου επί των οδών Αγ. Μαρίνης 5 & Αγ. Ιερόθεου 27, Ανθούπολη
 
ΘΕΜΑ 31ο
 
 
Εναρκτήρια ημερίδα αναπτυξιακής σύμπραξης «Στη Γραμμή των οριζόντων»
 
 
ΘΕΜΑ  32ο
Συνέχιση  της μίσθωσης του Οικοτροφείου ΙΡΙΣ επί της οδού Αρκαδίου 23- Κορυδαλός
 
 
 
ΘΕΜΑ 33ο
Συνέχιση  της μίσθωσης του Ξενώνα Αντιγόνη επί της οδού Σκυλίτση 14 Αθήνα
 
 
ΘΕΜΑ 34ο
Σχετικά με διαχωρισμό κόστους συντηρήσεων από το πραγματικό καταβαλλόμενο  μίσθωμα του ακινήτου επί της οδού Καλομοίρη 6 Αθήνα
 
ΘΕΜΑ 35ο
Επαναφορά θέματος εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων
 
ΘΕΜΑ 36ο
Πόρισμα  ΕΔΕ σχετικά με την αναφορά του Επιστημονικά υπεύθυνου  των οικοτροφείων ΔΑΜΩΝ και ΦΙΝΤΙΑΣ
 
ΘΕΜΑ 37ο
Λύση μίσθωσης των ακινήτων επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14 Παλλήνη όπου στεγάζεται το Οικοτροφείο Παλλήνης
 
ΘΕΜΑ 38ο
Συμψηφισμός ασφαλιστικών εισφορών Τ.Σ.Α.Υ
 
ΘΕΜΑ 39ο
Συνέχιση  προμήθειας ζυμαρικών από την εταιρεία ΤΡΟΦΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ
 
ΘΕΜΑ 40ο
Διενέργεια πρόχειρου  μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια  τηλεφωνικών συσκευών προς κάλυψη των αναγκών του Νοσοκομείου μας ,προϋπολογισθείσας δαπάνης 1.400,00€από το ΠΠΥΥ έτους 2012 – Πιστώσεις έτους 2013
 
ΘΕΜΑ 41ο
Αντιδραστήρια βιοχημικών αναλυτών , με ταυτόχρονη  παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού, για δύο έτη ΠΠΥΥ 2011
 
ΘΕΜΑ 42ο
Περαιτέρω μείωση  της τιμής της σύμβασης 24.11 από την ανάδοχο εταιρεία POT & PAN ΦΟΥΝΤΣΕΡΒΙΣ  σχετικά με την σίτιση ασθενών και του εφημερεύοντος προσωπικού του Νοσοκομείου
 
ΘΕΜΑ 43ο
Έγκριση μετακίνησης υπαλλήλου (Κυρούση Αλέξανδρου)  για εκπαιδευτικούς λόγους και καταβολή των σχετικών εξόδων  στο Διήμερο ψυχιατρικό Συνέδριο που θα πραγματοποιηθεί 21/22-5-2013  στο κεντρικό αμφιθέατρο  Νομικής σχολής Δ.Π.Θ
 
 
ΘΕΜΑ 44ο
Επανυποβολή  πρακτικού αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού με αριθμ. διακ. 37.12 « Ανάδειξη χορηγητή αντιδραστηρίων ανοσολογικών  εξετάσεων με παραχώρηση συνοδού εξοπλισμού  ΠΠΥΥ 2011 
 
 
ΘΕΜΑ  45ο
Εκδρομή Ξενώνα Ταυγέτη  στους Δελφούς  στις 27-4-2013
 
 
 
 
 
 
ΘΕΜΑ 46ο
Συνέχιση της μίσθωσης του Ξενώνα Αμάλθεια μέχρι την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας  για εύρεση νέου  ακινήτου.
 
ΘΕΜΑ 47ο
Επιβολή προστίμου  στην εταιρεία , Υφαντουργία Α. Καρυπίδη ΑΒΕΕ  για καθυστέρηση  παράδοσης ειδών « Στρώματα ανατομικά μη αναφλέξιμα με θήκη» στην αποθήκη του Νοσοκομείου μας.
 
ΘΕΜΑ 48ο
 
Εκδρομή   του Οικοτροφείου Άνοιξη στη  Στενή  Ευβοίας  που θα πραγματοποιηθεί στις 23-5-2013
ΘΕΜΑ 49ο
 
Συνέχιση της σύμβασης με αριθμ. 82.11 που αφορά στην προμήθεια αναλώσιμου  υγειονομικού υλικού για ένα έτος προγρ. 2010  της εταιρείας MEDICAL POINT – ΧΡ.ΜΟΥΤΑΦΗΣ και kanellos  Me dicals  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ
 
ΘΕΜΑ 50ο
Εκδρομή   του Οικοτροφείου Άνοιξη στο Σούνιο που θα πραγματοποιηθεί στις 25-4-2013

 


                                                                                                       Ο Πρόεδρος   Δ.Σ.

 

                 Όθων Μ. Χαραλαμπάκης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Δεν επιτρέπονται τα σχόλια.Θα αναρτώνται μόνο οι ανακοινωσεις του Δ.Σ. του συλλόγου για την άμμεση ενημερωσή σας.

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.